Projektstøtte

Denne side er for dig, der skal søge støtte til udviklingsindsatser. Her kan du læse om, hvem der kan søge, hvilke projekter, der kan søges støtte til, og hvordan du søger. Det er også her, du finder ansøgningsskemaer og vejledninger. 

Støttemuligheder

DMRU forvalter en række forskellige puljer, der kan søges til støtte af udviklingsindsatser. Den største af dem er:

  • DMRU-puljen: Kan søges af medlemmer og deres samarbejdspartnere i Syd. Gennem DMRU-puljen er der mulighed for at søge støtte til mindre udviklingsindsatser på op til 1.000.000 kroner.

Ud over DMRU-puljen forvalter vi også:

  • Skolepenge: DMRU forvalter udgifter til skolepenge for børn af danske medarbejdere, udsendt til humanitært og udviklingsmæssigt arbejde i udlandet. 
  • Genbrug til Syd: En pulje til renovering og forsendelse af brugt udstyr til samarbejdspartnere i syd. Kan søges af foreninger i Danmark, der samarbejder med en lokal partnerorganisation, som er folkeligt forankret i modtagerlandet.

I menuen til venstre kan du læse mere om støttemulighederne og betingelserne for at opnå støtte. Du kan også finde en samlet oversigt over ansøgningsskemaer og vejledninger.

DMRU tilbyder alle medlemsorganisationer samt brugere af Genbrug Til Syd-ordningen faglig sparring og vejledning i forbindelse med ansøgning, implementering og opsamling af erfaringer.  Læs mere under afsnittet Faglig rådgivning.