Andre støttemuligheder

Genbrug til Syd

DMRU varetager Genbrug til Syds (GTS) puljeordning. GTS giver en række muligheder for at søge støtte til det praktiske arbejde med at indsamle og sende brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene. Det er også muligt at få tilskud til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i Danmark og projektrejser i modtagerlandet. Læs mere om GTS her.

CISU

CISU (Civilsamfund i Udvikling) er en sammenslutning af 280+ folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter

CISU administrerer Civilsamfundspuljen - en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i Syd. Civilsamfundspuljen bliver administreret af CISU, men det er ikke nødvendigt at være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte. CISU giver støtte til forskellige typer af indsatser. Læs mere om de forskellige støttemuligheder igennem Civilsamfundspuljen her.

CISU administrerer ligeledes Den Danske Nødhjælpspulje (DERF). Denne nødhjælpspulje kan søges til humanitære nødhjælpsprojekter. Læs mere om DERF her.

jazzandclassical.com