DMRU-puljen

En af de vigtige overordnede rammer for støtte fra DMRU-puljen er Danidas civilsamfundspolitik, der er retningslinje for den del af den danske udviklingsbistand, der går via ikke-statslige organisationer. Politikkens overordnede formål er at styrke en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling i modtagerlandene og gøre mennesker i stand til selv at kæmpe for de forhold, de anser for vigtige og nødvendige for at komme ud af fattigdom. 

Gennem DMRU-puljen kan DMRUs medlemsorganisationer være med til at styrke kirkerne i Syd til at tage deres diakonale ansvar op og indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres samfund.

Hvem kan søge støtte fra den ordinære DMRU-pulje? 

  • Den danske ansøgerorganisation skal være medlem af DMRU.
  • Der skal have været et aktivt partnerskab i mindst to år mellem medlemsorganisationen og dennes partner.
  • Partneren skal have den nødvendige kapacitet til at gennemføre og monitorere  udviklingsindsatsen.
  • Der er særlige vilkår for, at et givent land kan modtage støtte. Tjek de aktuelle satser og vilkår.

Skemaer

Find her en oversigt over de skemaer, der skal bruges til ansøgning af midler i DMRU-puljen. 

Ansøgningsfrister

Se de kommende ansøgningsfrister her. 

Hvad kan man søge støtte til?

Læs om de forskellige støttemuligheder her. 

For at sikre høj faglighed og ansvarlig forvaltning af DMRU-puljen har vi udarbejdet nogle retningslinjer der fungerer både som en guide til at skrive ansøgninger, og som beskrivelse af de kriterier, ansøgningerne vurderes efter.

Download de samlede retningslinjer her (i pdf-format):

DMRU har udarbejdet en række position og policy papers, der orienterer om DMRUs tilgange og holdninger til udviklingsarbejde. Læs dem her.

 

 

jazzandclassical.com