Vejledning

Hvordan søge til DMRU-puljen?

Alle ansøgninger vedhæftes en mail og sendes til dmru@dmr.org. Som bilag skal der desuden sendes en opdateret organisationsprofil for henholdsvis medlemsorganisationen og partneren.

For ansøgninger om aktiviteter og personel under 200.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. For ansøgninger over 200.000 kr. samt partnerskabsaktiviteter er der tre til fire ansøgningsfrister om året. Ansøgningsfristerne vil løbende kunne findes på DMRUs hjemmeside (www.dmru.org).

DMRU tilbyder sine medlemmer faglig sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger.

I menuen til venstre kan du læse mere om, hvad bevillingsudvalget lægger vægt på, når de vurderer og godkender ansøgninger til DMRU-puljen. 

jazzandclassical.com