Genbrug til Syd

DMRU varetager renoverings- og forsendelsesbevillingen - også kaldet Genbrug til Syd (GTS), som finansieres af Udenrigsministeriet og yder økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene.

GTSs puljeordning giver en række muligheder for at søge støtte til det praktiske arbejde med at indsamle og sende brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene. Det er også muligt at få tilskud til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i Danmark og projektrejser i modtagerlandet.

Det overordnede formål med GTS er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene. For at det udsendte udstyr kan blive til gavn for så mange som muligt, er det et krav, at man samarbejder med en lokal partner, der er folkeligt forankret og har opbakning i modtagerlandet.

Den lokale partner kan enten være en lokal institution eller en civilsamfundsorganisation. Forudsætningen for at modtage støtte via GTS er, at den lokale partner har et dokumenteret behov for relevant udstyr og at den danske organisation også støtter den lokale partners kapacitet til at udføre udviklingsarbejde. Størrelsen på det tilskud, som man kan få, afhænger af forsendelsesprojektet og transportomkostningerne i det land, som man vil sende udstyret til.

jazzandclassical.com