Verdensmålene

DMRU og vores medlemsorganisationer arbejder også for FNs 17 Verdensmål for en mere bæredygtig verden. 

Særligt mål 1: Afskaf fattigdom, mål 2: Stop sult, mål 5: Ligestilling mellem kønnene, mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og mål 17: Partnerskaber spiller en stor rolle for DMRU's udviklingssamarbejde.

Verdensmålenes grundlæggende princip 'leave no one behind' er tilsvarende centralt for DMRU's engagement.

jazzandclassical.com