Verdensmålene

I september 2015 vedtog verdens ledere FNs 17 nye Verdensmål. De 17 nye mål favner bredere end 2015-målene, fordi de involvere hele verden. Dermed er det ikke kun de fattigste lande, der skal arbejde med målene, men også i mere udviklede lande, som Danmark, skal der gøres en aktiv forskel for at sikre bæredygtig udvikling. 

Herunder præsenteres de 17 Verdensmål. Under hvert mål kan du læse samlede anbefalinger fra danske civilsamfundsorganisationer under Globalt Fokus samt historier om, hvordan kirker og kirkelige organisationer arbejder med at opfylde målene. 

Afskaf fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. 

Læs mere

Stop sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug. 

Læs mere

Sundhed og trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Læs mere

Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Læs mere

Ligestilling mellem kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Læs mere

Rent vand og sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Læs mere

Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris.

Læs mere

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Læs mere

Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Læs mere

Mindre ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.

Læs mere

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Læs mere

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Læs mere

Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

Læs mere

Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. 

Læs mere

Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse og standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Læs mere

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retsikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og indragende institutioner på alle niveauer.

Læs mere

Partnerskab for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Læs mere