International diakoni

DMRU har fokus på at støtte medlemsorganisationerne og deres partnere i at udføre et internationalt diakonalt arbejde for at fremme lokale udviklingsprocesser.

Det forstår vi ved ordet diakoni:

  • Diakoni betyder tjeneste og er en del af kirkens identitet. Har siden kristendommens første tid betegnet kirkens tjeneste for mennesker i nød.
  • Diakoni har den omsorg, Jesus viste over for fattige, nødlidende og udstødte som forbillede.
  • Kirken har også et kald til at øve profetisk diakoni - ligesom profeterne i Bibelen kom med krav fra Gud om retfærdighed og lighed for alle i samfundet.
  • Derfor handler international diakoni også om fortalervirksomhed for de svage og marginaliserede og om engagement i de diakonale udfordringer og internationale samarbejdsmuligheder, som et globaliseret samfund stiller kirkerne overfor.

Forandring er mulig

DMRU ønsker at støtte den kristne motivation for at arbejde for retfærdighed, styrke menneskers værdighed og livsvilkår og værne om skaberværket. Vi tror på, at forandring er mulig. Transformation, forsoning og myndiggørelse er tre nøglebegreber, der udfolder DMRUs diakonale udgangspunkt:

  • Transformation: Erkendelsen af at være skabt og elsket af Gud transformerer menneskers selvbillede og motiverer arbejdet for en retfærdig verden og en retfærdig fordeling af ressourcerne.
  • Forsoning: Gud blev menneske i Kristus for at hele menneskets brudte relation til Gud, til andre mennesker og til skaberværket. Han kalder dermed også sin kirke til at hele relationer og skabe fred og forsoning.
  • Myndiggørelse: Gud udruster og myndiggør kirken til gennem diakoni at vise omsorg for mennesker i nød og kæmpe for retfærdighed og lige muligheder for alle.

I samarbejde med Dansk Missionsråd har DMRU dannet en Referencegruppe for Integral Mission. Læs mere på DMR's hjemmeside.

DMRU er medlem af Micah Global, der er et internationalt kristent samarbejde om udvikling og mission.

jazzandclassical.com