Internationalt diakonalt netværk

DMRU er medlem af Micah Global, et internationalt kristent netværk, der samler mere end 500 syd- og nordpartnere fra over 80 lande omkring mission og udvikling. 

Micah Global har fokus på integral mission - en helhedstænkning, der dækker begreber som holistisk udvikling, holistisk mission eller holistisk diakoni og transformation - helt i tråd med den måde, DMRU tænker diakoni på.

Micah Global holder møder, workshops og kampagner rundt i hele verden og engagerer sig stærkt i samfundet for at være en global kristen stemme mod fattigdom.