Religion og udvikling

I det globale syd, hvor DMRUs medlemsorganisationer arbejder, spiller religion en stor rolle. Her angiver op mod 80 procent af befolkningerne, at de anser religion som grundlæggende for deres identitet og selvforståelse, og mange udtrykker stor tillid til religiøse samfundsinstitutioner.

Trosbaserede organisationer er mange steder den eneste type social organisering, der eksisterer blandt de fattigste. I Afrika syd for Sahara står religiøse organisationer for mere end halvdelen af alle sundheds- og uddannelsesydelser. For at udviklingsindsatser skal lykkes, er der derfor god grund til at anerkende religionernes betydning og søge at forstå, hvilken rolle de spiller for udvikling.

DMRU har i flere år forsøgt at sætte religion og udvikling på den udviklingspolitiske dagsorden. Siden 2010 har DMRU bl.a. arbejdet med religion og udvikling i forbindelse med Børne- og Ungenetværket, MENA netværket og HIV/aids net, og holdt en workshop på et NGO-træf i 2013 om trosbaserede organisationers rolle i udviklingsarbejdet.

Sammen med en række andre kirkelige udviklingsorganisationer har DMRU taget initiativ til en række seminarer, der skal belyse religionens betydning for udviklingsarbejdet. Målet er gennem faglig kapacitetsopbygning at skabe en forståelse for og styrke danske NGO'ers evne til at analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en rolle i udviklingssamarbejdet.

jazzandclassical.com