Religion og Udvikling

Undersøgelser viser, at 80 procent af verdens befolkning anser religion for at være en vigtig faktor i deres liv. I udviklingslandene ligger dette tal endnu højere.

Religiøse organisationer og institutioner har historisk bidraget med sundhedsydelser, uddannelse og nødhjælp. Samtidig er tilliden til religiøse organisationer og lokale religiøse ledere mange steder højere end tilliden til f.eks. politikere og statsinstitutioner.

Alligevel er religion en overset faktor i dansk udviklingssamarbejde. Der mangler ganske enkelt mere viden om religionens betydning for udviklingsarbejdet for at kunne arbejde med fattigdomsbekæmpelse og en rettighedsbaseret tilgang i samfund, hvor religion spiller en stor rolle.

Derfor har en række danske organisationer stiftet Netværk for Religion og Udvikling

Netværket afholder løbende forskellige aktiviteter, der henvender sig bredt til medarbejdere i danske NGO'er, der arbejder med international udvikling. Målet er gennem faglig kapacitetsopbygning at skabe en forståelse for og styrke danske NGO'ers evne til at analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en rolle i udviklingssamarbejdet.

Netværket arbejder også med at formulere, præsentere og dele erfaringer, værktøjer, studier og viden om religion og udvikling. 

jazzandclassical.com