Tros- og religionsfrihed

Ifølge det uafhængige Pew Research Center lever tre fjerdedele af Jordens befolkning i områder, hvor deres tros- og religionsfrihed i høj eller meget høj grad begrænses.

Retten til tros- tanke- og religionsfrihed har længe været en ’forældreløs rettighed’, som ikke har fået samme prioritet som de øvrige menneskerettigheder. Et nyt initiativ, som DMRU er blandt initiativtagerne til, skal sætte yderligere fokus på tros- og religionsfrihed. DMRU står i den forbindelse bl.a. bag en læringsplatform, som stiller materialer til rådighed til ngo'er og politikere, som ønsker at arbejde for netop denne rettighed. 

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB). I partnerskab med en lang række sekulære og trosbaserede organisationer vil platformen være med til at promovere retten til tros- og religionsfrihed for alle, som den er skrevet i artikel 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed har ressourcer såsom korte film på flere forskellige sprog, studiemateriale og idéer til grupperefleksion, som har til formål at hjælpe individer, lokalsamfund og beslutningstagere med at fremme læring om, refleksion over og promovering af tros- og religionsfrihed for alle.

Ressourcerne er blevet udviklet i samarbejde med specialister og med inputs fra mennesker med forskellige religiøse baggrunde.

For mere information:
• Besøg læringsplatformen: http://www.forb-learning.org/
• Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef hos DMRU, pbs@dmr.org, 8172 4001

jazzandclassical.com