Industri, innovation og infrastruktur

Undermål

9.1
Vi skal udvikle pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet. Det gælder blandt andet infrastruktur på tværs af grænser og regioner, for at understøtte økonomisk udvikling og menneskelig trivsel. Vi skal have fokus på, at alle skal have ligelig adgang til infrastrukturen, og at prisen bliver overkommelig.

9.2
Vi skal fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering. Inden 2030 skal vi forøge industriens andel af arbejdspladser og produktion, i overensstemmelse med nationale forhold. I de mindst udviklede lande skal industriens andel af økonomien fordobles.

9.3
Vi skal give små virksomheder adgang til bankforretninger, og herunder adgang til at låne penge til en overkommelig pris. Det gælder især i udviklingslandene. De små virksomheder skal integreres bedre i markeder og værdikæder.

9.4
Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet.

9.5
Vi skal forske mere i industriens teknologier og opgradere dem i alle lande, især i udviklingslandene. Inden 2030 skal vi opfordre til innovation, og betydeligt flere mennesker skal arbejde med forskning og udvikling. Både det offentlige og det private skal investere mere i dette.

9.a
Vi skal facilitere, at udviklingslandene udvikler bæredygtig og robust infrastruktur. Det skal ske gennem bedre finansiel, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet samt små udviklings-østater.

9.b
Vi skal støtte lokal udvikling af teknologi, forskning og innovation i udviklingslande. Det skal blandt andet ske ved at sikre, at vi træffer politiske beslutninger der fremmer industriel diversificering og øget værdi af produkter og råvarer.

9.c
Vi skal forøge adgangen til informations- og kommunikationsteknologi betydeligt og stræbe efter at give alle mennesker i de mindst udviklede lande adgang til internettet inden 2020, til en overkommelig pris.

Globalt Fokus anbefaler

Danmark har en veludbygget infrastruktur, som muliggør effektiv transport og forsyning på tværs af landet. Til gengæld er Danmark bagud når det gælder bæredygtig industrivirksomhed og genanvendelse af ressourcer.

Nedenfor er to eksempler på, hvordan Danmark kan bidrage til at skabe en robust, sikker og bæredygtig infrastruktur og industrialisering:

National anbefaling – mål 9.1

  • Danmark skal omlægge politikker, der fremmer fossilt brændstof, så bæredygtige energiformer får bedre markedsvilkår

Internationalt er Danmark med i kredsen af lande som støtter fjernelsen af fossile subsidier. Danmark har dog selv politikker, som fremmer fossile brændstoffer. Det anslås, at den danske stat samlet set støtter olie, gas og benzin med op til 14 mia. kroner årligt. Eksempelvis fritages landbrugssektoren, færger og gaskraftvarme for energiafgifter. Bilejere støttes med transportfradrag og med uberettigede rabatter i registreringsafgift og den grønne ejer-afgift. Disse subsidier bør gentænkes, så de støtter opbygningen af bæredygtig infrastruktur, eksempelvis ved at fremme offentlig transport frem for privatbilisme. På samme måde bør Danmark arbejde på at etablere rammebetingelser, som gør det billigere at rejse med tog end med fly, eksempelvis ved at etablere afgifter på flybrændstof gennem ICAO.

Global anbefaling – mål 9.1

  • Danmark skal støtte det multilaterale arbejde med opbygning af infrastruktur og industriudvikling i udviklingslande

Infrastruktur og bæredygtig industrialisering er fundamentet for, at skrøbelige stater og udviklingslande kan opnå bæredygtig økonomisk velstand. Effektiv infrastruktur gør det muligt for virksomheder at etablere og drive industri samt sikre, at forarbejdning og udvikling af råvarer fastholdes nationalt. Især råvarers værditilvækst gennem forarbejdning kan skabe øget beskæftigelse og reducere fattigdom. Derfor er det helt nødvendigt, at Danmark i fremtiden prioriterer arbejdet med opbygning af infrastruktur og industriudvikling, som skaber bæredygtig økonomisk vækst med mennesker i centrum og respekt for menneskerettigheder. FN’s industriudviklingsorganisation UNIDO er en af de multilaterale organisationer, som særligt fokuser på industriel udvikling og infrastruktur. Derfor bør Danmark omgøre sin beslutning om at forlade UNIDO, og fastholde opbygningen af et nordisk kontor for organisationen.


Tilbage til de 17 Verdensmål