Rent vand og sanitet

Undermål 

6.1
I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.

6.2
Alle mennesker skal opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne inden 2030, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet. Vi skal have særligt fokus på pigers og kvinders særlige behov, og også inkludere mennesker i sårbare situationer.

6.3
Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

6.4
Inden 2030 skal vi blive langt bedre til at bruge vandet effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at nedbringe antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

6.5
Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende.

6.6
Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

6.a
Inden 2030 skal vi udvide det internationale samarbejde og støtte udviklingslandene i at opbygge kapacitet, så de kan gennemføre programmer og aktiviteter inden for vand og sanitet. Blandt andet inden for indsamling af regnvand, afsaltning af havvand, effektiv vandstyring, behandling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse.

6.b
Vi skal støtte og styrke, at lokalsamfundene deltager i at forbedre forvaltningen af vand og sanitet.

Globalt Fokus anbefaler

Danmarks grundvand er af god kvalitet, og langt størstedelen af den danske befolkning har ikke behov for at købe vand på flasker til det daglige behov. Det er vigtigt at beskytte og forbedre Danmarks vandkvalitet, så danskerne også i fremtiden kan nyde adgangen til vand og sanitet.

Her er to eksempler på, hvor Danmark kunne forbedre sit bidrag til at give alle mennesker adgang til rent vand:

National anbefaling – mål 6.3

  • Danmark skal nedbringe sin udledning af pesticider og næringsstoffer til grundvand, søer og hav

Den danske landbrugsproduktion udleder store mængder pesticider og næringsstoffer til grundvand, søer og hav, hvilket har store konsekvenser for kvaliteten af danskernes drikkevand og økosystemer i søer, åer og hav. Forringelsen af Danmarks vandressourcer er et skridt væk fra målsætningen om bæredygtig adgang til vand for alle. Derfor bør forureningen stoppes og planer for brug af drikkevand og regnvand gentænkes, og vandafgift bør bruges aktivt som instrument til at nedbringe vandforbrug i landbruget.

Global anbefaling – mål 6.1, 6.2

  • Danmarks bistand, handelsaftaler og investeringer skal bidrage til at sikre rent vand og sanitet for alle

Dansk humanitær- og udviklingsbistand bør fortsat støtte anskaffelsen af lige adgang til rent drikkevand til en overkommelig pris, hygiejne og sanitet, og støtte forebyggelse af afføring i det fri, med vægt på sundhed og miljø og på at støtte de mest sårbare med et særligt hensyn til piger og kvinders behov i forbindelse med menstruation. Dansk udviklingsbistand bør støtte bæredygtig anvendelse af vandressourcerne, herunder forbedre vandkvaliteten samt beskytte og genoprette vandrelaterede økosystemer.

Danmark skal i al ekstern ageren (i handelsaftaler, investeringer, udviklings- og humanitær strategi etc.) være et foregangsland i forhold til spildevandsproblematikker, genanvendelse af vand samt nedbringelse af vandforbrug i produktionen. Samtidig skal Danmark støtte opbygningen af vandsystemer, spildevandsbehandling, og miljøstandarder i de lande som Danmark investerer i. Danske virksomheder bør rapportere vandforbrug i deres CSR-rapportering til OpenAid.


Tilbage til de 17 Verdensmål