COVID-19 - Tilpasning af eksisterende bevillinger

 

Rammer for fleksibel håndtering af bevillinger under COVID-19-krisen

I DMRU-puljen gælder følgende fleksible rammer for håndtering af bevillinger, der påvirkes direkte af COVID-19. Rammerne er gældende fra den 3. april og indtil videre til og med 1. september. Principperne er et tillæg til de retningslinjer, som gør sig gældende for DMRU-puljen, herunder ToRF-vinduet. Principperne træder i kraft for medlemsorganisationer, der har bevillinger fra DMRU-puljen, ved pludseligt opståede ændrede og skrøbelige situationer som følge af COVID-19.

Som medlemsorganisation har man følgende muligheder, hvis partnere og indsatsens gennemførsel påvirkes direkte eller indirekte:

Baggrund

Danske civilsamfundsorganisationer, der sammen med partnerorganisationer arbejder for at styrke civilsamfund og bidrage til udviklingsresultater gennem DMRU-bevillinger, er i en unik position til at kunne understøtte lokale indsatser, når COVID-19 rammer eller truer med at ramme.

Der er derfor behov for stor fleksibilitet, så der kan omlægges, ændres, udskydes og aflyses aktiviteter, når der er behov for det. Fleksibiliteten må dog samtidig bygge på såvel en grundig som mulig information om og gode analyser af situationen for medlemsorganisationer, partnere og fælles indsatser.

Målet er:

  • at kunne understøtte, at den danske organisation og partnerne kan ændre rolle og aktiviteter i en ændret kontekst, hvor det er nødvendigt;
  • at kunne sikre, at mest muligt af det, der er opnået - og ønskes opnået - i indsatserne kan forblive intakt under den enkelte bevilling.

I venstre menu findes en oversigt over de muligheder, som medlemsorganisationer har, hvis partnere og indsatsens gennemførsel påvirkes direkte eller indirekte af COVID-19. De nye principper bygger på kendte processer under de eksisterende retningslinjer for DMRU-puljen. Herudover bygger de nye retningslinjer på DMRU’s erfaringer med særlig fleksibilitet i forhold til bevillinger f.eks. i forbindelse med Ebola-krisen, og på de henvendelser vi har modtaget i den seneste uge. I en udmelding fra Udenrigsministeriet har vi set stor forståelse for behovet for yderlige fleksibilitet.

 

Du finder DMRU's principper ifb. COVID-19 i pdf-format her.

 

 

 

 

 

 

 

jazzandclassical.com